Open main menu
Etemete mmírí.

Etemte mmírí, makwálá ka etemete omárímmírí, né kwú njé mgbeowúla na mmiri né jé, na élú na okpúru Àlà. Bú rú na etemete mmiri bu ezígbóté etemete, o nwéghi isi ma ogwugwu. Ahú mmiri na gbanwé cha na mmírí mmírí, ifufe mmírí, na mmírí shíkpóró na ime etemete mmírí. O bu kwa na mmírí nor na àlà di kwa ncham mgbe niile, mkpuru mmiri nweríkí la na o nweríkí bia.