Etemete mmírí

Etemte mmírí, makwálá ka etemete omárímmírí, né kwú njé mgbeowúla na mmiri né jé, na élú na okpúru Àlà. Bú rú na etemete mmiri bu ezígbóté etemete, o nwéghi isi ma ogwugwu. Ahú mmiri na gbanwé cha na mmírí mmírí, ifufe mmírí, na mmírí shíkpóró na ime etemete mmírí. O bu kwa na mmírí nor na àlà di kwa ncham mgbe niile, mkpuru mmiri nweríkí la na o nweríkí bia.

Etemete mmírí.