Open main menu
A color image of Earth as seen from Apollo 17.

Àlà bu uwa ba anyi gbụrụ-gbúrụ. O bu na ala n'eligwe. Uwa di ukwu.