Waterdrops (4648726722).jpg

Water ma obu (Igbo: Mmiri) bu ihe a na'kpo na Igbo Mmiri, n' ala igbo inwere Ike nnu mmiri ma obu-kwa jiri ya shie nri.