Nkárí asụsụ China nke óménàlà

Nkárí Asụsụ China nke óménàlà bu ihe nkárí ndi China hé jị é dé ihe nke hé kèrè na mgbé búrú nkárí China hé kèrè na afọr 1946. Ọ nè kwú nkárí hé tìrì na ákwúkwó nke ndi Taiwan, Hong Kong, mà ȯ nwèríkí bụ njikota akwukwo ómárí nke Kangxi. Ọ tù ahú nkárí ndi China dị bịdọrọ na édémédé ndi Ọchíchí nke umunna Han, na ọ dị chạ òtu áhü rúrú ichie 5. Áhà "Asụsụ China nke óménàlà" dị Í zi nà ọ dị íchie na Nkárí asụsụ China nke ǹkịtị, nke ndi Ọchíchì ndi Ohanézè China nke nkịtị na àlà úkwú nke China wéfutàrà na afọr ńdí 1950s.

Ihü édémédé nwèrè Édémédé asụsụ China. Ó bu ịnwéghị nkwádo Í zí ya, Í nwèríkí hü akàlà ájújú, ngwa, ma ọ bu nkárí ndi ozor nke kwèshírí bu Nkárí China.
Nkárí óménàlà China
Ọtụ ȯ dị Nkárí-nköri
Spoken languages Asụsụ China
Ȯgẹ Shí ichié 5 AD
Nké múrú ní
Nwá ya Nkárí China ofere
Kanji
Hanja
Chữ Nôm
Zhuyin
Édé Khitan
ISO 15924 Hant
Lèkwá: Ihü á nwèríkí vú nkárí nke ólú IPA.
Ótụ nkárí ndi China nke óménàlà nke orunotu nè tí. Nká sxi "Anxi".

Há nè jí Nkárí Asụsụ China nke óménàlà nà Taiwan (Ohaneze nke China), Hong Kong na Macau. Ha nè jí yá nà àlà úkwú nke China mgbe Ọchíchìíwú China nke ndi Madu mèrè ya kọ di òferè na afọr ndi 1950s an 1960s. Na ndi obodo nọr na ngáfè mmíri nke China, nke ábúghị Singapore na Malaysia, nkárí oménàlà bu ihe há ne jí ede ihe, mànà onúgọgụgụ akwúkwó ákíkó ohürü nke ndi China nọr na Ostraliya, USA na Kanada nè tó na nkárí ofere, nke ndi biárabiá nke China nor na obodo nke ndi áhù. Onúgọgụgụ akwúkwó ákíkó ohürü nor na intanet bu nke China nor na ngáfè mmírí mèrè ka mádu kpàtá nkárí ne ȯ chọrọ. Na ne ozor, madu ne jí nkárí China nke ofere na àlà úkwú nke China, na Singaport na Malaysia ka ihe fútárá di mkpà. Nlụlịta okwu màkà nkárí nke abụọ tèrè mgbe ȯ nọr na ȯgbà ndi China.