Frederick Lugard

Lord Frederick Lugard onye British, nke biara na ala Naigeria mee ka di Naigeria nwere ike ibi ma noo na udo.