SPL908455

Ihe Babul ejiá mari onyeá
pl-N Polski jest językiem ojczystym tego użytkownika.
ig-0 Òjìème â amaà nghọta asụ̀sụ̀ Ìgbò (mà ọ̀ bụ̀ nà ị ghọta ya nà à rasịka ya ike).
Ndị ọrụ site na asụsụ