Owuwa Anyanwu Obodo Beke

Owuwa Anyanwu Obodo Beke bu ama lírí na Owuwa Anyanwu obodo beke. Okwu nka di kwa otu o dị na o nweríkí nwe ihe o na si di ukwu.