Lee "1" nke-na.

Otu (1) bu onu agugu nke mbụ. Ọnụ ọgụgụ nke abụo na esote ya.