Okeụgbọagha Russia, Pobeda

Pobeda, nà nkechi iloma m̀gbè ịhẹ dị kà ibè ogè Ọnwaàtọ afọ 1904.

Pobeda (asụ̀sụ̀ Russia: Победа, pụrụ kà 'Mmeri') bụ̀ otù nà àtọ ǹke ikpeàzụ bụrụ okeụgbọagha ùdì-Peresvet b'ụzọ̀-dreadnought ǹkè ha rụ̀rụ̀ màkà òtùaghammiri nchịezèdi Russia nà m̀bìbì nnarịafọ̀ ìrin'ìtoolu. H'e dòrò ụgbọ ahụ̀ nà ibeụ̀sụ̀agha àbàdị Èke m̀gbè ha rụfụ̀tàrà ya, nà ọ bìtọ̀rọ̀ nà otu Arthur si nà afọ̀ 1903. M̀gbè agha Russia nà Japan ǹkè 1904–1905, ọ mètàrà je agha â, nà ọ̀gụ̀ otu Arthur nà Ehèrè Ògùrù. M̀gbe o mèrè zọpụ̀ tà nà oke mgbaji si ọ̀gụ̀ ndị â, ha ji ọkụegbè lukpù Pobeda nà mbaraọ̀gụ̀ otu Arthur, ya ème ndị Japan à zọpụ̀tà ya tinye ya nà umere òkpurù ahà Suwo (周防).

Ndị Japan mazị ya okpì, tikwazị ya ọsụ, ya ème òtùaghammiri nchịezèdi Japan (IJN) è doròwaria Suwo kà ụgbọ nchedo ìkperemmiri nà afọ̀ 1908 ya à gbara kà ụgbọ nzụzụ nà ọ̀tụ́tụ́ ógè. Ọ bụ̀rụ̀ ụgbọisi ibeụ̀sụ̀agha Japan ǹke gárá ọ̀gụ̀ ǹkè Tsingtao nà mbido Agha Ụ̀wà I, ya à gazie òtù ahụ̀ rùo m̀gbè ọ pụ̀rụ̀ kà ụgbọ nzụzụ egbè nà afọ̀ 1917. Ụgbọ â bìrì ị ji okpì nà afọ̀ 1922 kà ya nà ndiri edemkpezu òtùaghammiri Washington kwere, nà ọ dị kà h'e tikàrà ya n'ibè ogè ahụ̀.