Odúm bu ánúmanù àlà nke umunna ologobo úkwú na genus ha kpòrò Panthera. Odúm nòkwà na umunna ndi Felidae. Ọ dị odúm nwoke rúrú 250 kg (550 lb) na ásá, ọ bu ihe méré kà ọ dị na azú Tiger Í bú ologbo kárírí Í dí úkwú. Odúm atā nọr na Afrika okpúrù Sahara na ȯ dị na Asia, mànà he híghì nné.

Odúm (Panthera leo)