Ahà nnà

Ahà nnà bụ ótù áhà ha ne tikọ na áhà mmadụ onwe. Na nkịtị, ọ nà bụ áhà azụ mádụ.