Ńkú bu ihe si osisi. O bu were na-iwu ulo na ihe eji ebi ulo.

Élú ńkú, në zi agwara ya