Égwu ahiri

Égwu ahiri bu ngwa égwu nọr na umunna égwu ahiri ndi ozor maka o nwẹrẹ ahiri hé ji kwu ya bu na mkpisis aka ma o nwẹríkí bu ihe é ji tútú ya. Égwu ahiri nwere áhú nwere ólú di ntạ ebe ahiri ne me úzụ, ha ne me ya ka ó dí ishií, na nọr. Madu na omenạlạ, né jírí nkú ichí ichiẹ ké ya. Ahiri ya bu igwẹ. Ndi nke ohùrú né jí plastik a rü ya. Égwu ahiri di abuo: ndi né ji okú a ru ya, na ndi anaghị e ji okú.

Egwu ahiri