Ábu bu ótụ nká édémédé bu na asụsụ di njide Í nye ihü ọma na í metu madu ọbí na ime, ma Í shi fwüo, ihe ọ bụ. Ábu gi di bya kwa ka akwukwu, ma ábu nzuzö, ma ó nweríkí bya ka nká ndi ozọr, di ka Ábu oméka, ábụ nsö, édemede ábu, ma ábu ndi bekee kpòrò 'prose'. O di na akwukwo nsem (nke kachírí Í di ichiè bu Poetry na Oxford Poetry), mpákota ndi mádu na mpákota saráasa.

Ábu, na okwu gbasara ya, nwèrè mbú di ogologo. Mgbembu mgbè ndi madu chọrí si ihe ábu bu, di ka Aristotle, lèrè na otù ha shi ẹ jí ya na ókwú ime ókwúnókwú, oméka ábu, na ihe óchị. Na mgbe óge gáfèrè, hé lèrè akwu mmẹkwásí, okwu nkeji na okwu dárá na ntị nke ómá. Shi ogẹ nnari 20, nke etiti ya, ha si ábu bu ihe nká asụsụ.