Mkpụrụ edemede à díghị na ihü nke a. Í nwèríke chọ ísí ihu nke á na ihu ndi ọzọ, chọwa na ndetu nchètá di nwanne, mà Í nwèríkí rü nà ihü á.